Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass Δ.ΙΕΚ Βέροιας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 -

  Οι Ερωτήσεις-Ασκήσεις, μικρές Εργασίες που θα αναθέτουν οι Εκπαιδευτές/τριες στο Open eClass ΘΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ώστε να μπορούν να σας στείλουν οι σπουδαστές τις απαντήσεις τους και να καταγραφεί η παρουσία τους στο Open eClass).

 • - Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 -
 • - Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2020 -


   

  Ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση

  • οι εκπαιδευτές/τριες, σε ανεξάρτητο χρόνο από την εκπαιδευτική διαδικασία, αναρτούν στην ασύγχρονη πλατφόρμα Open eClass του Δ.ΙΕΚ Βέροιας υλικό (σημειώσεις, οδηγίες, προτεινόμενες ασκήσεις - εργασίες κτλ.) ώστε να είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές.
  • Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της δραστηριότητάς του στην πλατφόρμα, καθώς και τις αναρτήσεις του στις απαιτούμενες δραστηριότητες του μαθήματος, ενώ υποχρεούται να ενημερώνει με email μία φορά την εβδομάδα το Διευθυντή του ΙΕΚ για την παρουσία και την ανταπόκριση του καταρτιζομένου.

  Προϋποθέσεις Εξ Αποστάσεων συμμετοχής  των σπουδαστών

  • έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση του ΙΕΚ, οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα πιστοποιείται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου και θα ρυθμίζεται η ελάχιστη συμμετοχή που απαιτείται για να θεωρηθεί επιτυχής η κατάρτισή του.
  • Ως ελάχιστη προϋπόθεση θεωρείται η απάντηση ενός μικρού αριθμού ερωτήσεων επί της ύλης του μαθήματος, τις οποίες θα αναρτά την ημέρα του μαθήματος ο εκπαιδευτής, ενώ ο καταρτιζόμενος θα υποχρεούται να απαντήσει στο σύνολό τους και να τις αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης του ΙΕΚ, μέχρι το επόμενο μάθημα.
  • Κάθε επιπλέον απαίτηση, καθώς και ο τρόπος εξέτασης προόδου και τελικής εξέτασης θα συναποφασίζεται ανάμεσα στη Διεύθυνση του ΙΕΚ και τον εκπαιδευτή.

  Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών/τριών:

  • Οι εκπαιδευτές/τριες αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης.
  • Υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα σημειώσεις και οδηγίες, να παραμένουν διαθέσιμοι μέσω email για επίλυση αποριών τις ώρες που θα έκαναν το μάθημά τους στο ΙΕΚ.
  • Προτείνουν ερωτήσεις κατανόησης, εργασίες ατομικές ή και ομαδικές με συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των καταρτιζομένων, να δημιουργούν συνθήκες επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας (ξεκινώντας ένα θέμα συζήτησης, συμμετέχοντας με αναρτήσεις κτλ.).
  • Οι εκπαιδευτές/τριες  πιστοποιούν τη συμμετοχή των καταρτιζομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στις παραπάνω διαδικασίες κατάρτισης.

  Παράδειγμα πλάνου ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  Για τους εκπαιδευτές:

  • Ανάρτηση υλικού προς μελέτη μία έως δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος και κατά την κρίση του εκπαιδευτή.
  • Επιπλέον, ερωτήσεις κατανόησης και προαιρετικά μικρές εργασίες και ασκήσεις, ανάλογα με την ύλη του μαθήματος με συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης υποχρεωτικά.
  • Μία ή δύο εργασία/ες ανάπτυξης, ή/και ασκήσεις που θα καλύπτουν το σύνολο της ύλης.

  Για τους καταρτιζόμενους:

  • Υποχρέωση μελέτης του υλικού και
  • Ανάρτηση των παραδοτέων για όλα τα παραπάνω, στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

  Σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση:

  • Εναλλακτικά, αξιοποιείται η σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση κατά τις ώρες που προβλέπονται από το πρόγραμμα κάθε τμήματος.
  • Ο εκπαιδευτής δηλαδή θα συνδέεται μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης και οι καταρτιζόμενοι που διαθέτουν υπολογιστή και σύνδεση ίντερνετ θα μπορούν να τον παρακολουθούν από την οικία τους.