ΘΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Η λειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017 θα είναι πρωινή.


Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου: 09:15 π.μ. έως 14:45 μ.μ.


Το Δ..Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ θα παραμείνει κλειστό από 1η έως και 15η Αυγούστου 2017.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

...

Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

...

Περισσότερα...

Photo Gallery

...

Περισσότερα...