ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ETOYΣ 2010 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Ο.Ε.Ε.Κ.

Εκ της Διεύθυνσης

" /> Δ.ΙΕΚ Βέροιας : Επιστροφη Διδακτρων 2010

Επιστροφη Διδακτρων 2010

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) καλεί υποψήφιους καταρτιζόμενους ΙΕΚ για το 2010 οι οποίοι κατέβαλαν δίδακτρα στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. και για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, να υποβάλουν αίτηση στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. από την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 μέχρι και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να τους επιστραφούν τα δίδακτρα ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα.  


Περισσότερες πληροφορίες στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ETOYΣ 2010 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Ο.Ε.Ε.Κ.

Εκ της Διεύθυνσης

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

...

Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

...

Περισσότερα...

Photo Gallery

...

Περισσότερα...