Έναρξη Συστήματος Ηλεκτρονικών Σημειώσεων eClass

Η πλατφόρμα Open eClass του ΔΙΕΚ Βέροιας είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System). Δημιουργήθηκε από την Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet και έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται από πολλά ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.


Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε μάθημα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα. Ουσιαστικά το ηλεκτρονικό μάθημα οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ανάλογα με το υλικό που διαθέτει και το μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης που θα υιοθετήσει (από μια απλή ενημερωτική ιστοσελίδα έως ένα πλήρως δυναμικό περιβάλλον εκπαίδευσης). Τα υποστηριζόμενα υποσυστήματα είναι τα εξής:


  • Ατζέντα : χρονική παρουσίαση γεγονότων του μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ).
  • Έγγραφα (σημειώσεις) εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος.
  • Ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα
  • Περιοχές Συζητήσεων: για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα σχετικά με το μάθημα μεταξύ εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου.
  • Ομάδες Εργασίας από εγγεγραμμένους χρήστες
  • Σύνδεσμοι : χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα.
  • Εργασίες Φοιτητών: ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών του μαθήματος.
  • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο καθηγητής με στόχο την εξάσκηση των σπουδαστών στην ύλη του μαθήματος.
  • Περιγραφή Μαθήματος
  • Βίντεο Μαθήματος

Είσοδος στο eClass ...

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

...

Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

...

Περισσότερα...

Photo Gallery

...

Περισσότερα...