Οδηγίες για την κατάθεση φακέλων εκπαιδευτών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτές που θα υποβάλουν τους φακέλους τους στο Δ.ΙΕΚ Βέροιας τα εξής:1. Ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.


2. Τα προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση πρέπει να αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση τα αντίστοιχα προσόντα δε θα μοριοδοτούνται για την τελική κατάταξη.


3. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας να αναγράφεται ευκρινώς πάνω σε κάθε δικαιολογητικό η παράγραφος της αίτησης στην οποία αναφέρεται. (π.χ. πάνω στο πτυχίο ΑΕΙ το 1.1.α.1)Το Δ.ΙΕΚ Βέροιας θα δέχεται φακέλους


  • Δευτέρα 19-09-2016 και ώρες 16:00-18:00 και
  • Τρίτη και Τετάρτη 20 και 21-0-/2016 και ώρες 11:00-18:00

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

...

Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

...

Περισσότερα...

Photo Gallery

...

Περισσότερα...