Δ.ΙΕΚ Βέροιας : <p> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 18-10-2016</p>