Δ.ΙΕΚ Βέροιας : <p>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ</p>