Δ.ΙΕΚ Βέροιας : <p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016</p>