ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα / Web Designer – Developer / Video Games)

ΠΡΟΦΙΛ

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα δημιουργεί ολοκληρωμένα ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και διαφημιστικά multimedia projects .

Συγκεκριμένα, ξέρει να διαχειρίζεται το λογισμικό για επεξεργασία εικόνας, δημιουργία κινουμένων σχεδίων ακόμα και 3D games και video.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους διακρίνονται από δημιουργικότητα, αγαπούν τους υπολογιστές και θέλουν να συνδυάσουν το επάγγελμά τους με το hobby τους. Είναι η ειδικότητα που συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία , την εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής που δίνουν μορφή στη φαντασία.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)» έχει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές δυνατότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών, παραγωγής λογισμικού του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή και ως ελεύθερος επαγγελματίας στα πλαίσια του επαγγελματικού προφίλ της ειδικότητάς του. Μπορεί επίσης να διενεργεί, αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας Επεξεργασία στοιχείων, Σύνθεση εφαρμογών και Έλεγχο τελικού προϊόντος πολυμέσων. Μπορεί τέλος να συντελέσει στην «αποσφαλμάτωση», αναβάθμιση ή και αξιολόγηση εφαρμογών πολυμέσων σε επίπεδο όμως εφαρμογής και όχι αρχικού σχεδιασμού.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

· ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

· ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

· ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCAL

· ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

· ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

· ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

· ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

· ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET

· ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

· ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

· ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (PHOTOSHOP)

· ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)

· ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ OpenGL

· ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PHP

· ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)

· ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 3DS MAX

· ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ (C++, JAVA)

· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

· ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ VIDEO

· ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (FLASH)

· ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στους αποφοίτους της Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) παρέχονται οι ακόλουθοι τίτλοι:

α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα, δεν απαιτείται καμία επιπλέον άδεια άσκησης επαγγέλματος πλην του διπλώματος που απονέμει ο ΕΟΠΠΕΠ μετά τις επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης.