ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Ο Τουρισμός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και με μεγάλη προοπτική πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μας, οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον προσοδοφόρα, ευχάριστα αλλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα.

 

Ο μεγάλος αριθμός των μεγάλων και υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, καθιστούν αυτόματα το επάγγελμα του «Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» περιζήτητο στην αγορά εργασίας και κερδοφόρο. Πρόκειται για ένα δημοφιλές επάγγελμα με μεγάλες προοπτικές απασχόλησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

Ο «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας, με στόχο την ποιοτική ικανοποίηση των πελατών της ξενοδοχειακής & επισιτιστικής επιχείρησης.

 

Συγκεκριμένα μεριμνά:

? για την άφιξη των πελατών,

? τη διαχείριση των κρατήσεών τους,

? την εξυπηρέτησή τους κατά την άφιξή τους,

? την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την ευχάριστη διαμονή τους,

? την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατά τη φιλοξενία τους,

? και τέλος για την οργάνωση της αναχώρησής τους.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» μπορεί να εργαστεί σε:

· Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (σε Ελλάδα και εξωτερικό)

· Κέντρα Υποδοχής (ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κλπ.)

· Κρουαζιερόπλοια

· Επιχειρήσεις Τουρισμού Υγείας (πχ. Κέντρα SPA-θαλασσοθεραπείας)

· Camping – Κατασκηνώσεις

· Catering, επισιτιστικές μονάδες

· Ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • · ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 • · ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • · ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι,ΙΙ
 • · ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I, II
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • BAR
 • ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στους αποφοίτους της Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ παρέχονται:

α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.