ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Δ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΡΟΦΙΛ

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς ,είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα ή σύγχρονα.

 

Συγκεκριμένα γνωρίζει:

 • τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης
 • τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης
 • θέματα σχετικά με την αρχαιολογική νομοθεσία.
 • να εκτιμά και να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.
 • να εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.
 • τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα:

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες)

Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, η Βιομηχανιών η άλλων ιδιωτικών φορέων)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αγγλικά ή Γαλλικά
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Περιβαλλοντική Αγωγή ? Οικολογία
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
 • Φυσική Αγωγή και Αυτοάμυνα
 • Ιστορία και Υλικός Πολιτισμός
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Τουριστική Ψυχολογία
 • Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
 • Διαχείριση Συλλογών ? Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης
 • Υγιεινή ? Πρώτες Βοήθειες
 • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς.
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στους αποφοίτους της Ειδικότητας ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ παρέχονται:

α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, δεν απαιτείται καμία επιπλέον άδεια άσκησης επαγγέλματος πλην του διπλώματος που απονέμει ο ΕΟΠΠΕΠ μετά τις επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης.