ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία συμβάλλει στην κατάκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του ατόμου έτσι ώστε να επιτύχει την πλήρη ανάληψη των λειτουργικών ρόλων της ζωής του. Αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες επιστήμες του κλάδου της Υγείας, η οποία συμβάλλει στην αξιολόγηση, στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην αποκατάσταση ατόμων με δυσκολίες στον κινητικό, νοητικό, συναισθηματικό και επικοινωνιακό τομέα.

 

Ο βοηθός εργοθεραπείας αναπτύσσει δεξιότητες για διαδραστικά παιχνίδια, ασκήσεις κινητικών δεξιοτήτων, πρώτες βοήθειες, ψυχοκοινωνική εργοθεραπεία, δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ατόμων με δυσλειτουργίες.

 

Ο βοηθός εργοθεραπείας δεν αντικαθιστά τον εργοθεραπευτή αλλά συνεργάζεται μαζί του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών βοηθημάτων στα πλαίσια της θεραπείας προκειμένου τα άτομα να βελτιώσουν τη ζωή τους και να είναι ανεξάρτητα και παραγωγικά.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

O απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Εργοθεραπείας» , μπορεί να εργαστεί:

· Ως βοηθός σε Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

· Ως βοηθός σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

· Σε ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες

· Σε νηπιαγωγεία ? σχολεία για παιδιά για ειδικές ανάγκες

· Σε κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας

· Σε θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων

· Σε παιδικούς σταθμούς/κατασκηνώσεις κ.λπ.

· Σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων (φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.λπ.)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

· ΑΝΑΤΟΜΙΑ

· ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

· ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

· ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

· ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

· ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

· ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

· ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

· ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

· ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

· ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

· ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

· ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

· ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι, ΙΙ

· ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

· ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

· ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

· ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

· ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

· ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

· ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

· ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

· ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

· ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στους αποφοίτους της Ειδικότητας ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παρέχονται :

α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον άδεια άσκησης επαγγέλματος πλην του διπλώματος που απονέμει ο ΕΟΠΠΕΠ μετά τις επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης.