ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Η ανάπτυξη του κλάδου των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων τα τελευταία 25 χρόνια είναι εντυπωσιακή. Δημιουργούνται νέες κτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό που παράγουν γάλα, γιαούρτι , τυριά. Παράλληλα όμως παρουσιάζεται και μια έλλειψη μεταποιητικών μονάδων στην ύπαιθρο, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παράγοντας γαλακτοκομικά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

 

Οι σπουδαστές της ειδικότητας Τεχνικός γαλακτοκομίας-τυροκόμος μέσα από την υψηλού επιπέδου κατάρτιση πάνω στις σύγχρονες τάσεις παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων, θα μπορούν να απασχοληθούν στην παραγωγή διαφόρων μορφών τυποποιημένου και μεταποιημένου γάλακτος ή προϊόντα αυτού. Στην αγορά εργασίας μόνο το 10% των εργαζομένων που ασχολείται με το επάγγελμα έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικά σχολεία, ενώ το 90% έχουν εμπειρική ειδίκευση. Μέσα από την κατάρτιση στην ειδικότητα Τεχνικός γαλακτοκομίας-τυροκόμος οι σπουδαστές μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τη δική τους μικρή οικογενειακή επιχείρηση και να συνδυάσουν την παράδοση με την υψηλή τεχνολογία, παράγοντας ανταγωνιστικά προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος» , μπορεί να εργαστεί σε:

σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις,

συνεταιρισμούς,

βιομηχανίες γάλακτος και τυριού,

ως ελεύθερος επαγγελματίας με τη δική σου επιχείρηση.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Παραγωγή και αξιοποίηση γάλακτος
 • Χημεία γάλακτος
 • Μικροβιολογία γάλακτος
 • Τεχνολογία γάλακτος
 • Εξοπλισμός και Οργάνωση Βιομηχανιών Γάλακτος
 • Τυροκομία Ι
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Βουτυροκομία
 • Τυροκομία ΙΙ
 • Εξοπλισμός τυροκομείου
 • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας – Προστασία περιβάλλοντος – Απορρυπαντικά – Απολυμαντικά
 • Γεωργική οικονομία και πολιτική
 • Οργάνωση Επιχείρησης – Marketing
 • Παραγωγή Παραπροϊόντων γάλακτος
 • Τεχνολογία και έλεγχος προϊόντων γάλακτος
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Γεωργικές εγκαταστάσεις
 • Γεωργική τεχνική

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Στους αποφοίτους της Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ παρέχονται:

α) Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή των κατόχων Β.Ε.Κ. στις εξετάσεις Πιστοποίησης Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

γ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τη Βεβαίωση αυτή αποκτούν όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την χρησιμοποιούν μέχρι να εκδοθεί το Δίπλωμά τους.

 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού γαλακτοκομίας-τυροκόμος, δεν απαιτείται καμία επιπλέον άδεια άσκησης επαγγέλματος πλην του διπλώματος που απονέμει ο ΕΟΠΠΕΠ μετά τις επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης.